30 Δεκ 2016

O I.N. της Ευαγγελίστριας Γρεβενών το 1911 (τότε Ι.Ν. Αγίου Αχιλλείου).

Όπως φαίνεται στη συνημμένη φωτογραφία του 1911 ο Ι.Ν. είχε το χαρακτήρα βασιλικής μετά τρούλου, με αποτμήσεις στη στέγη. Η επέκταση προ Νότο ίσως να έγινε σε 2η φάση, χωρίς αυτό ομως να επιρρεάζει την τυπολογία. Κρίνοντας από αυτό που βλέπουμε, η σημερινή διαμορφωμένη εικονα του ναού μοιάζει να έχει ευρωπαϊκές επιδράσεις, όπως διαφαίνεται από την μορφολογία των παραθύρων, των πεσσών της επέκτασης καθώς και του τρούλλου. Δεν φαίνεται το αν ο τρούλος είναι ξυλόπηκτος ή από άλλο υλικό. 
Το γενικό συμπερασμα είνα ότι το κτήριο που φαίνεται είναι κλασσική μορφή ναού που συναντάμε στη  Βόρεια Ελλάδα κυρίως σε χωριά και κωμοπόλεις, του 18ου - 19ου αιώνα. Η ύπαρξη τέτοιου τρούλλου, με την έντονη υπερέκταση προς τα πάνω, είναι σχετικά σπάνια. Ο ναός κατεδαφίστηκε από τον δεσπότη Φίλιππο περί το 1953. Η έκταση των επεμβάσεων ίσως είναι ένα έργο προς μελέτη/διερεύνηση της Εφορίας Νεωτέρων Μνημείων ώστε να δοθούν περισσότερα ιστορικά στοιχεία για τις παλαιότερες και νεώτερες κατασκευές (που ίσως/και για ό,τι διασώθηκε). (© Aλεξ. Τζιόλας).